Fendorse lead calculator

Op basis van onderstaande 4 vragen berekent Fendorse jouw maximale besteding om een lead aan te trekken. Let op: vul geen speciale tekens in. Als het antwoord €50 of 50% is, vul dan 50 in.

Stap 1 van 3

  • Wat is het aantal gewenste nieuwe klanten in de komende 12 maanden?
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
  • Welk percentage van de leads wordt binnen het huidige proces daadwerkelijk klant? Voorbeeld: gemiddeld van de 10 gesprekken worden 5 offertes aangevraagd (50%) waarop 1 akkoord volgt (20%). Berekening: 0,50x0,20= 0,10 oftewel een lead/klant ratio van 10% . De definitie van een lead is in onze beleving een fysieke afspraak met een geïnteresseerde professional binnen jouw doelgroep.
    Voer een nummer in van 0 tot 100.